Top Dance Classes/ShowBizz opleidingen

 1. Middels het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier gaat men akkoord met de algemene voorwaarden en schrijft zich in bij Diana Meijer Dance & ShowBizz Academy. Het inschrijfformulier moet samen met 1 pasfoto worden ingeleverd.
 2. Inschrijving voor de ShowBizz Opleidingen is voor minimaal 1 jaar. Opzeggingen voor de ShowBizz Opleidingen dienen 1 maand vóór het nieuwe lesjaar schriftelijk te worden ingediend, is dit niet het geval dan zal het lesgeld moeten worden doorbetaald. Het lesjaar loopt van 1 oktober tot 1 oktober.
 3. Ieder jaar zal er bij de leerling worden gekeken of er voldoende voortgang is om de opleiding voort te zetten.
 4. Het lesgeld is een jaarlijks bedrag dat wordt verdeeld in 12 maanden. Hiermee is rekening gehouden met vakanties en feestdagen.
 5. Het lesgeld zal via automatische incasso aan het begin van iedere maand rond de 26 en 27 ste worden afgeschreven. Bij inschrijving zal hiervoor een machtigingsformulier moeten worden ingevuld. Restitutie is niet mogelijk. Wanneer het niet mogelijk is om, door wat voor reden dan ook automatisch te kunnen afschrijven, zullen hier administratiekosten voor worden gerekend. Wanneer facturen niet worden betaald dragen wij dit over aan een incassobureau. Het is dan niet mogelijk dat er wordt deelgenomen aan de lessen totdat het lesgeld betaald is.
 6. Het lesgeld kan jaarlijks worden aangepast i.v.m. jaarlijkse prijsstijgingen.
 7. Leerlingen met een Ooievaarspas moeten deze pas tijdig komen inscannen. Dit geschied per kwartaal. Deze datum zal per mail worden kenbaar gemaakt op welke datum er moet worden in gescand. Wordt hier niet aan voldaan dan zal het lesgeld op eigen krachten moeten worden betaald en heeft de leerling geen toegang meer tot de lessen.
 8. Tijdens de zomervakantie en feestdagen is de studio dicht en wordt er geen lesgegeven, het lesgeld over de maand augustus hoeft niet betaald te worden.
 9. Bij het volgen van meerdere lessen zal een kortingspercentage worden toegepast. Dit wordt berekend op basis van de hoogte van het lesgeld, waarbij geldt dat de duurste les de basis vormt.
 10. Bij het uitvallen van een docent zal gekeken worden of een andere docent kan invallen, mocht dit niet mogelijk zijn dan zal de les niet doorgaan.
 11. Wanneer een les niet kan worden gevolgd zal dit tijdig moeten worden gemeld b.v. telefonisch op het nummer 070-7370598. Inhaallessen zijn helaas niet mogelijk omdat het lesrooster dit niet toelaat.
 12. Wanneer een leerling medische achtergronden heeft, zal dit voordat men aan de opleiding begint kenbaar moeten worden gemaakt.
 13. Graag op tijd aanwezig zijn doch niet eerder dan 15 minuten voor het begin van de les.
 14. Voor de lessen heb je speciale danskleding en dansschoenen en tapschoenen nodig. Vraag aan de docent of in de foyer naar de juiste benodigdheden.
 15. Lang haar dient opgestoken te worden in een lage knot zonder piekhaartjes.
 16. Het is niet toegestaan om tijdens de lessen sieraden te dragen of de zaal zonder toestemming te verlaten.
 17. Het is de bedoeling dat na het omkleden de kleedkamer wordt verlaten en geen kleding op de banken wordt gelegd maar op de haken wordt gehangen of in de tassen, dit i.v.m. het wisselen van klassen. Men kan in de foyer wachten tot de les begint.
 18. Het is niet toegestaan om eet- of drinkgerei in de kleedkamer en balletzaal te nuttigen, hiervoor is de foyer ingericht.
 19. Het is niet toegestaan om eigen consumpties te nuttigen.
 20. Het is verboden in de gehele Academy te roken. Wanneer men eventueel buiten rookt a.u.b. niet voor de percelen van de nabijgelegen buren en mogen de sigarettenpeuken niet op straat/voor de deur worden gegooid, maak deze uit en gooi binnen in de prullenbak. Mobiele telefoons moeten tijdens de lessen worden uitgezet.
 21. Het is mogelijk dat de ouders tijdens de lessen in de foyer blijven wachten, mits hier geen hinder van wordt ondervonden.
 22. Diana Meijer Dance & ShowBizz Academy is niet aansprakelijk voor verlies of zoekgeraakte eigendommen, verwisseling of diefstal van goederen alsmede lichamelijk letsel.
 23. De school streeft ernaar om 1 x in de 2 jaar een uitvoering te verzorgen met alle leerlingen.
 24. Wanneer er mee wordt gewerkt aan het poseren van foto’s en video’s kan hier geen aanspraak op worden gemaakt en geeft tevens toestemming wanneer deze zullen worden gebruikt voor reclamedoeleinde of via de website/internet.
 25. Wanneer dit niet wordt gewenst maak dit dan vooraf kenbaar.
 26. Het is niet mogelijk om lid te zijn van soortgelijke dansgroepen of les te geven in andere groepen met dezelfde doeleinden.
 27. Alle choreografieën en lesstoffen zijn gemaakt door Diana Meijer en docenten en mogen onder geen beding openbaar worden gemaakt of zonder toestemming aan derden worden doorgegeven. Mocht openbaarheid toch voorkomen dan zal Diana Meijer Dance & ShowBizz Academy de nodige maatregelen treffen.
 28. De studio is beveiligd met een camerabewakingssysteem.
 29. Overige informatie welke verkregen kan worden in de betreffende folders behoort ook tot deze voorwaarden.
 30. Wij hanteren een privacy beleid. Uw privacy nemen wij uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om.
 31. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospect, klanten en partners te benaderen: over nieuwe producten en diensten voor eigen marktonderzoek. over commerciële aanbiedingen; over belangrijke ontwikkelingen binnen onze organisatie
 32. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven.
 33. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek kunnen wij u uit ons bestand halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.